Català | Castellano

Avís Legal

Fort Center Billars S.L.

C/ Joan Prim, 74 - 76
0842 Granollers
Barcelona (Spain)

Tel.: 93 870 66 76 - 93 870 86 56
Email:
NIF: B64545502

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el llibre 39578 foli 69 Secció General, full número B 350944 Inscripció primera.

Fort Center Billars S.L. no es fa responsable de la informació o continguts que es pugui obtenir a través dels enllaços a sistemes externs que no siguin dependents de Fort Center Billars S.L.

Les imatges gràfiques, o continguts textuals són propietat de Fort Center Billars S.L.
Aquestes imatges o textos, total o parcialment, no podran ser reproduïts, duplicats, copiats o comercialitzats sense el consentiment escrit de Fort Center Billars S.L.. L’incompliment d'aquesta normativa és una infracció castigada per la legislació vigent.


POLÍTICA DE PRIVACITAT (LOPD)

Fort Center Billars S.L. realitzarà un estricte compliment respecte a la normativa vigent en cada moment sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal i adoptarà les mesures legalment exigides per a la protecció de les dades de caràcter personal de l'usuari, mantenint la seva privacitat i confidencialitat.

Fort Center Billars | tel.: 93 870 66 76 - 93 870 86 56 |